Opieka nad kotem


Dlaczego opieka nad kotem w Twoim domu?
Koty są zwierzętami bardzo silnie związanymi z terytorium, na którym żyją.

Oznacza to, że opuszczenie domu najczęściej wiąże się dla nich z dużym stresem. Dlatego w przypadku Twojej nieobecności najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie pet sittera, który codziennie odwiedzi kota i zapewni mu świeży pokarm i wodę, czystą kuwetę, zabawę oraz pieszczoty.

Opiekujemy się kotami mieszkającymi w Krakowie i najbliższej okolicy. Opiekę sprawujemy u kota w domu w formie codziennych wizyt, które obejmują podanie pokarmu i wody, zabawę, sprzątanie kuwety, a także podawanie leków i pielęgnację.

W przypadku zwierząt wymagających dłuższego pobytu opiekuna oferujemy opiekę godzinową oraz usługę noclegu u kota domu.

Opiekę planujemy biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i tryb dnia zwierzęcia, w tym godziny i rodzaj posiłków, pory podawania leków oraz inne zalecenia właściciela kota.

Rozpoczęcie współpracy poprzedza spotkanie zapoznawcze.

Przez cały czas trwania opieki na bieżąco informujemy właściciela kota o jej przebiegu.

Pet sitter może zawieźć kota do weterynarza po uprzednim potwierdzeniu tej konieczności z właścicielem. Zwierzę może być przewożone wyłącznie w transporterze, który zapewnia właściciel kota.

Wizyty u kota

Jest to podstawowa forma opieki nad kotami, które pozostają same w domu pod nieobecność właściciela. Wspólnie z właścicielem ustalamy częstotliwość oraz długość wizyt u kota oraz zakres obowiązków pet sittera, które poza karmieniem, wymianą wody, sprzątaniem kuwety, zabawą oraz pieszczotami mogą również obejmować podanie leków lub zabiegi pielęgnacyjne.

W związku z tym, że pod naszą opieką pozostaje także dom czy mieszkanie, pet sitter może wykonać dodatkowe czynności jak podlanie kwiatów, włączanie i wyłączanie świateł, wyniesienie śmieci czy odkurzanie.

Po każdej wizycie informujemy właściciela kota o jej przebiegu wysyłając wiadomość tekstową oraz zdjęcie.

Po powrocie właściciela i zakończeniu opieki zwracamy klucze do domu lub przechowujemy je w bezpiecznym miejscu do czasu kolejnego zlecenia.

Nocowanie u kota

Istnieje możliwość zamówienia przedłużonego pobytu opiekuna u kota w domu w postaci noclegu. Opiekun nocujący u kota przyjeżdża do niego wieczorem i wyjeżdża rano spędzając z nim w sumie maksymalnie 10 godzin.

Opieka obejmuje wieczorne i poranne karmienie, wymianę wody, sprzątanie kuwety, zabawę, pieszczoty. A w razie konieczności także podanie leków czy zabiegi pielęgnacyjnej. Ponadto, pet sitter może wykonać dodatkowe czynności jak podlanie kwiatów, włączanie i wyłączanie świateł, wyniesienie śmieci czy odkurzanie.

W związku z tym, że opiekun korzysta z mieszkania właściciela zwierzęcia, przed rozpoczęciem współpracy ustalamy zasady obowiązujące w danym domu.

W trakcie opieki informujemy właściciela kota o jej przebiegu wysyłając wiadomość tekstową oraz zdjęcie.

Po powrocie właściciela i zakończeniu opieki zwracamy klucze do domu lub przechowujemy je w bezpiecznym miejscu do czasu kolejnego zlecenia.

Opieka godzinowa

W przypadku zwierząt wymagających szczególnej opieki istnieje możliwość zamówienia przedłużonego pobytu opiekuna u kota w domu. Długość takiej opieki oraz jej zakres są uprzednio ustalane z właścicielem zwierzęcia. Poza poza karmieniem, wymianą wody, sprzątaniem kuwety, zabawą oraz pieszczotami usługa może obejmować podanie leków lub zabiegi pielęgnacyjne.

W związku z tym, że pod naszą opieką pozostaje także dom czy mieszkanie, pet sitter może wykonać dodatkowe czynności jak podlanie kwiatów, włączanie i wyłączanie świateł, wyniesienie śmieci czy odkurzanie.

W trakcie opieki informujemy właściciela kota o jej przebiegu wysyłając wiadomość tekstową oraz zdjęcie.

Po powrocie właściciela i zakończeniu opieki zwracamy klucze do domu lub przechowujemy je w bezpiecznym miejscu do czasu kolejnego zlecenia.

Spotkanie zapoznawcze
Rozpoczęcie współpracy poprzedza spotkanie zapoznawcze, które odbywa się w domu Klienta.

W trakcie spotkania omawiamy szczegóły opieki.

Zasady bezpieczeństwa

Naszym kluczowym celem jest dbanie o bezpieczeństwo i dobrą kondycję powierzanych nam zwierząt. Sprawując opiekę nad kotem stosujemy się do zaleceń behawiorystów i weterynarzy oraz instrukcji przekazanych przez właściciela zwierzęcia. Przed opieką omawiamy szczegółowo stan zdrowia kota oraz zasady postępowania w razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji.

Dbamy również o dom oraz znajdujące się w nim przedmioty, aby pozostały w nienaruszonym stanie.