Opieka nad psem w domu klienta


Dla kogo opieka nad psem w domu?
Opieka nad psem w domu klienta to jedna z najpopularniejszych usług świadczonych przez opiekunów zwierząt. Najczęstszą jej formą są spacery z psem, w czasie gdy właściciel przebywa w pracy lub krótkiej podróży.

W przypadku psów, które z różnych względów nie mogą być umieszczone w hotelu lub domu pet sittera, gdy właściciel wybiera się w dłuższą podróży czy na wakacje, dobrym rozwiązaniem może być dłuższe towarzystwo pet sittera, który spędza z psem kilka godzin lub nawet całą noc.

Opiekujemy się psami mieszkającymi w Krakowie i najbliższej okolicy. Opiekę sprawujemy u psa w domu w formie codziennych lub doraźnych spacerów, a także dodatkowych czynności jak podanie pokarmu i wody, zabawa, podawanie leków czy pielęgnacja.

W przypadku zwierząt wymagających dłuższego pobytu pet sittera pod nieobecność właściciela oferujemy opiekę godzinową oraz usługę noclegu u psa domu.

Opiekę planujemy biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i tryb dnia zwierzęcia, w tym godziny i rodzaj posiłków, pory podawania leków oraz inne zalecenia właściciela psa.

Rozpoczęcie współpracy poprzedza spotkanie zapoznawcze i podpisanie umowy powierzenia zwierzęcia pod opiekę.

Przez cały czas trwania opieki na bieżąco informujemy właściciela psa o jej przebiegu.

Pet sitter może zawieźć psa do weterynarza po uprzednim potwierdzeniu tej konieczności z właścicielem.

Spacery z psem
Jest to podstawowa forma opieki nad psami, gdy właściciel jest w pracy lub w krótkiej podróży. Wspólnie z właścicielem ustalamy częstotliwość oraz długość spacerów oraz zakres obowiązków pet sittera, które mogą też obejmować karmienie, wymianę wody, podanie leków czy zabiegi pielęgnacyjne.

Po każdym spacerze informujemy właściciela psa o jego przebiegu wysyłając wiadomość tekstową oraz zdjęcie.

Po powrocie właściciela i zakończeniu opieki zwracamy klucze do domu lub przechowujemy je w bezpiecznym miejscu do czasu kolejnego zlecenia.

Nocowanie u psa
Istnieje możliwość zamówienia przedłużonego pobytu opiekuna u psa w domu w postaci noclegu. Opiekun nocujący u psa przyjeżdża do niego wieczorem i wyjeżdża rano spędzając z nim w sumie maksymalnie 10 godzin. Opieka obejmuje wieczorny i poranny spacer oraz karmienie, wymianę wody, zabawę, pieszczoty. A w razie konieczności także podanie leków czy zabiegi pielęgnacyjnej. Ponadto, pet sitter może wykonać dodatkowe czynności jak podlanie kwiatów, włączanie i wyłączanie świateł, wyniesienie śmieci czy odkurzanie.

W związku z tym, że opiekun korzysta z mieszkania właściciela zwierzęcia, przed rozpoczęciem współpracy ustalamy zasady obowiązujące w danym domu.

W trakcie opieki informujemy właściciela psa o jej przebiegu wysyłając wiadomość tekstową oraz zdjęcie.

Po powrocie właściciela i zakończeniu opieki zwracamy klucze do domu lub przechowujemy je w bezpiecznym miejscu do czasu kolejnego zlecenia.

Opieka godzinowa
W przypadku zwierząt wymagających szczególnej opieki istnieje możliwość zamówienia przedłużonego pobytu opiekuna u psa w domu. Długość takiej opieki oraz jej zakres są uprzednio ustalane z właścicielem zwierzęcia. Poza spacerami, zabawą, pieszczotami, karmieniem i wymianą wody usługa może obejmować podanie leków lub zabiegi pielęgnacyjne.

W związku z tym, że pod naszą opieką pozostaje dom czy mieszkanie, pet sitter może wykonać dodatkowe czynności jak podlanie kwiatów, włączanie i wyłączanie świateł, wyniesienie śmieci czy odkurzanie.

W trakcie opieki informujemy właściciela psa o jej przebiegu wysyłając wiadomość tekstową oraz zdjęcie.

Po powrocie właściciela i zakończeniu opieki zwracamy klucze do domu lub przechowujemy je w bezpiecznym miejscu do czasu kolejnego zlecenia.

Spotkanie zapoznawcze i umowa
Rozpoczęcie współpracy poprzedza spotkanie
zapoznawcze, które odbywa się w domu klienta.

W trakcie spotkania omawiamy szczegóły opieki i podpisujemy umowę określającą zasady współpracy pomiędzy klientem oraz Pet Sitter Kraków.
Zasady bezpieczeństwa

Naszym kluczowym celem jest dbanie o bezpieczeństwo i dobrą kondycję powierzanych nam zwierząt. Sprawując opiekę nad psem stosujemy się do zaleceń zwierzęcych behawiorystów i weterynarzy oraz instrukcji przekazanych przez
właściciela zwierzęcia. Przed opieką omawiamy szczegółowo stan zdrowia psa oraz zasady postępowania w razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji.

Dbamy również o dom oraz znajdujące się w nim przedmioty, aby pozostały w nienaruszonym stanie.