Spacery z psem

Dla kogo spacery z psem?
Spacery z psem to jedna z najpopularniejszych usług świadczonych przez opiekunów zwierząt. Najczęściej korzystają z nich osoby, które w związku z obowiązkami zawodowymi lub planami prywatnymi nie mogą same zapewnić psu odpowiedniej ilości spacerów.

Spacerujemy z psami mieszkającymi w Krakowie i najbliższej okolicy.

Opiekę sprawujemy u psa w domu w formie codziennych lub doraźnych spacerów, a także dodatkowych czynności jak podanie pokarmu i wody, zabawa, podawanie leków czy pielęgnacja.

Długość spacerów waha się od 20 do 120 minut. W przypadku zwierząt wymagających dłuższego pobytu pet sittera pod nieobecność właściciela oferujemy opiekę godzinową.

Spacery planujemy biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby zwierzęcia, jego stan zdrowia, wiek, temperament oraz predyspozycje rasy.

Rozpoczęcie współpracy poprzedza spotkanie zapoznawcze i podpisanie umowy powierzenia zwierzęcia pod opiekę.

Po każdym spacerze informujemy właściciela psa o jego przebiegu wysyłając wiadomość tekstową oraz zdjęcie.

Pet sitter może zawieźć psa do weterynarza po uprzednim potwierdzeniu tej konieczności z właścicielem.

Spotkanie zapoznawcze i umowa

Rozpoczęcie współpracy poprzedza spotkanie zapoznawcze, które odbywa się w domu klienta.

W trakcie spotkania omawiamy szczegóły opieki i podpisujemy umowę określającą zasady współpracy pomiędzy klientem oraz Pet Sitter Kraków.

Zasady bezpieczeństwa


Naszym kluczowym celem jest dbanie o bezpieczeństwo i dobrą kondycję powierzanych nam zwierząt. Sprawując opiekę nad psem stosujemy się do zaleceń zwierzęcych behawiorystów i weterynarzy oraz instrukcji przekazanych przez właściciela zwierzęcia. Przed opieką omawiamy szczegółowo stan zdrowia psa oraz zasady postępowania w razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji.

Dbamy również o dom oraz znajdujące się w nim przedmioty, aby pozostały w nienaruszonym stanie.