Opieka nad psem u pet sittera/hotel dla psów


Dla kogo opieka nad psem u pet sittera?

Domowa opieka nad psem u pet sittera to doskonała alternatywa dla hoteli dla zwierząt. Usługa jest polecana psom, które nie odnajdują się w zatłoczonym hotelowym środowisku i potrzebują indywidualnego kontaktu z opiekunem. W związku z tym, że pet sitter ma pod swoją opieką maksymalnie dwa psy z różnych domów, może poświęcić każdemu z nich dużo uwagi. Staramy się zapewnić zwierzętom rytm dnia możliwie najbardziej zbliżony do tego, który obowiązuje w ich własnym domu.

Opiekujemy się psami w Krakowie. Nasi opiekunowie oferują całodobową lub godzinową opiekę we własnych domach. Zakres opieki obejmuje codzienne spacery, karmienie i zapewnianie świeżej wody, zabawę, podawanie leków oraz pielęgnację.

Opiekę planujemy biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i tryb dnia zwierzęcia, w tym godziny i rodzaj posiłków, pory podawania leków oraz inne zalecenia właściciela psa.

Rozpoczęcie współpracy poprzedza spotkanie zapoznawcze i podpisanie umowy powierzenia zwierzęcia pod opiekę.

Przez cały czas trwania opieki na bieżąco informujemy właściciela psa o jej przebiegu.

Pet sitter może zawieźć psa do weterynarza po uprzednim potwierdzeniu tej konieczności z właścicielem. Istnieje również możliwość przewiezienia psa z domu do opiekuna oraz odwiezienia go po zakończonej opiece.

Całodobowa opieka u pet sittera
Jest to podstawowa forma opieki nad psami, gdy właściciel przebywa w podróży. Przed wzięciem psa pod opiekę wspólnie z właścicielem ustalamy jej szczegóły. Pet sitter otrzymuje instrukcje dotyczące częstotliwości i długości spacerów, rodzaju pokarmu oraz pór posiłków, a także zabiegów pielęgnacyjnych czy podawania leków.

W trakcie opieki regularnie informujemy właściciela psa o jego przebiegu wysyłając wiadomość tekstową oraz zdjęcie.

Godzinowa opieka u pet sittera
W przypadku psów, które z różnych względów nie mogą zostać bez opieki w ciągu dnia istnieje możliwość przywiezienia ich na ten czas do pet sittera. Długość takiej opieki jest ustalana indywidualnie. Jej zakres jest dostosowany do potrzeb zwierzęcia i obejmuje spacery, karmienie, zabawę, pieszczoty, w w razie konieczności także podanie leków czy zabiegi pielęgnacyjne.

W trakcie opieki informujemy właściciela psa o jej przebiegu wysyłając wiadomość tekstową oraz zdjęcie.

Transport psa
Istnieje również możliwość przewiezienia psa do opiekuna oraz odwiezienia go po zakończonej opiece. W zależności od możliwości pet sittera transport odbywa się własnym samochodem lub komunikacją miejską.

Spotkanie zapoznawcze i umowa

Rozpoczęcie współpracy poprzedza spotkanie zapoznawcze, które odbywa się w domu pet sittera.

W trakcie spotkania omawiamy szczegóły opieki i podpisujemy umowę określającą zasady współpracy pomiędzy klientem oraz Pet Sitter Kraków.
Zasady bezpieczeństwa
Naszym kluczowym celem jest dbanie o bezpieczeństwo i dobrą kondycję powierzanych nam zwierząt. Sprawując opiekę nad psem stosujemy się do zaleceń zwierzęcych behawiorystów i weterynarzy oraz instrukcji przekazanych przez właściciela zwierzęcia. Przed opieką omawiamy szczegółowo stan zdrowia psa oraz zasady postępowania w razie wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji.